ludzie podający sobie dłonie

Współdzielenie dostępu

Aplikacja Specfile

Przesyłanie zaszyfrowanych danych

W momencie szyfrowania dokumentu możesz określić osoby, które będą miały do niego dostęp. Wystarczy podać ich adresy e-mail. Jeśli odbiorca, do którego chcesz wysłać zaszyfrowany plik nie posiada konta Specfile, program szyfrujący wyśle mu zaproszenie i będzie sprawdzać przez ustaloną ilość dni (do 30), czy na serwerze pojawiło się konto tego odbiorcy. Jeśli tak, wyśle mu zaszyfrowany dokument. Możliwość przesyłania zaszyfrowanych danych jest aktywna tylko dla kont firmowych. To opcja dla tych przedsiębiorców, dla których bezpieczeństwo danych w firmie jest najważniejsze.

gif procesu współdzielenia
graf przedstawiający proces dzielenia się zaszyfrowanym plikiem

Bezpieczeństwo danych w firmie

Program do szyfrowania gwarantuje bezpieczeństwo danych w firmie: umów, dokumentów czy projektów, do których dostęp powinien być ograniczony. Ze Specfile chronisz pliki, których treść jest poufna.

Pobierz Aplikację

Pierwsze kroki z aplikacją - czytaj nasz poradnik.

Jeśli masz jakiekolwiek pytanie, wątpliwości lub sugestie - napisz na: kontakt@specfile.pl